Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs. Izmantojot un turpinot pārvietoties šajā tīmekļa vietnē, jūs piekrītat tam. Detalizēta informācija par sīkdatņu izmantošanu šajā vietnē ir pieejama, noklikšķinot uz papildu informācijas.

PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS POLITIKA

Šajos noteikumos un nosacījumos par preču atdošanu atpakaļ noteiktas personas, kura iegādājas preces interneta veikalā www.superbox.lv (turpmāk tekstā “Pircējs”), un UAB “Superbox” (turpmāk tekstā “Pārdevējs”) tiesības, pienākumi un atbildība situācijā, kad Pircējs vēlas atdot atpakaļ interneta veikalā iegādātās preces.

1. KVALITATĪVU PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

1.1. Ja Pircējs noslēdz pirkšanas un pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā “Līgums”), izmantojot tikai saziņas līdzekļus (attālinātais līgums), un tādēļ nav varējis izmantot savas tiesības pārbaudīt preces un novērtēt sniegto pakalpojumu pirms šī Līguma noslēgšanas, viņam ir tiesības atteikties no šī līguma, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču piegādes par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam.

1.2. Pircējs var 14 dienu laikā atdot atpakaļ iegādātās kvalitatīvās preces tad, ja:

  • atpakaļ atdotais produkts ir kārtīgā oriģinālajā iepakojumā;
  • produkts nav lietots un ir nebojāts;
  • produkts nav zaudējis savu prečskatu;
  • atpakaļ atdoto produktu saturs ir pilnīgs.

1.3. Kvalitatīvas preces nevar atdot atpakaļ, ja tās ir:

  • preces, kuras ir ražotas atbilstoši Pircēja individuālam pasūtījumam, vai ir acīmredzami pielāgotas Pircējam, vai tad, ja preces pēc to piegādes Pircējam to rakstura dēļ vairs nevar atdot atpakaļ tādēļ, ka tās zaudējušas savas komercīpašības;
  • citos gadījumos, kad Līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

1.4. Atdodot atpakaļ kvalitatīvas preces, Pircējs ir atbildīgs par:

  • preču iepakošanu;
  • izmaksām par preču nodošanu atpakaļ un piegādi veikalā Raudondvario pl. 150, Kaunas. Atdot atpakaļ var tikai nesalocītu iepakojumu.

1.5. Pircēja lūgumu apmainīt iegādātās atbilstošas kvalitātes rotaļlietas un spēles pret līdzīgām precēm vai atgūt samaksāto naudu, pamatojoties uz Civilkodeksa 6.362. pantu, var apmierināt tikai tad, ja Pārdevējs tam piekrīt.

1.6. Kvalitatīvu preču atpakaļatdošana notiek, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksu un Lietuvas Republikas Valdības 2014. gada 22. jūlija rezolūciju par Mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu un Mazumtirdzniecības noteikumiem.

2. KVALITATĪVU PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

2.1. Pirms nodod atpakaļ interneta veikalā iegādātu kvalitatīvu preci, Pircējam jāiesniedz rakstisks lūgums brīvā formā, norādot pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numuru, datumu, produktu, cenu, piegādes datumu. Lūgumā jābūt norādītam kontam, uz kuru veikt atmaksu. Lūgums jānosūta uz e-pasta adresi shop@superbox.lv.

2.2. Pircējam ir droši jāiepako preces un par saviem līdzekļiem jānodrošina to piegāde Pārdevējam. Pārdevējs atmaksā naudu par kvalitatīvām precēm tikai tad, ja saņem šīs preces no Pircēja un ir pārliecinājies, ka šīs preces atbilst nosacījumiem, kas minēti “Superbox” preču atpakaļatdošanas noteikumu 1.2. nodaļā.

2.3. Ja preču iegādes brīdī Pircējam tika piemērota papildu atlaide par pasūtījumu un Pircējs ir atdevis atpakaļ tikai daļu no vienā pasūtījumā iegādātajām precēm, Pārdevējs var atskaitīt atlaides summu no atpakaļ atmaksātās summas.

3. BOJĀTU PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

3.1. Ja preces tiek atdotas atpakaļ to defektu vai sliktas kvalitātes dēļ, Pārdevēja pienākums ir aizstāt nekvalitatīvās preces ar atbilstošas kvalitātes precēm vai atmaksāt par precēm samaksāto naudu, ja viņš apstiprina, ka precēm ir slikta kvalitāte Pārdevēja vainas dēļ, t.i., nav atklāti nekādi pārkāpumi, kaitējums utt., kas būtu radies Pircēja neatbilstošas rīcības dēļ.

3.2. Pārdevējs nav atbildīgs par precēm, kuras ir bojātas, deformētas vai citādi zaudējušas funkcionalitāti vai estētiskās īpašības tādēļ, ka ir glabātas nepiemērotos apstākļos (piemēram, pārāk liela vai maza gaisa mitruma apstākļos vai neatbilstošā vides temperatūrā).

3.3. Kvalitatīvu preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un Lietuvas Republikas Valdības 2014. gada 22. jūlija rezolūciju par Mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu un Mazumtirdzniecības noteikumiem.

4. PREČU AR DEFEKTU ATPAKAĻATDOŠANA

4.1. Pirms nodod atpakaļ interneta veikalā iegādātu preci ar defektu, Pircējam jāiesniedz rakstisks lūgums brīvā formā, norādot pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numuru, datumu, produktu, cenu, piegādes datumu. Lūgumā jābūt norādītam kontam, uz kuru veikt atmaksu. Lūgums jānosūta uz e-pasta adresi shop@superbox.lv. Lai sūdzību par kvalitāti apstrādātu ātrāk, lūgumam saistībā ar precēm ar defektu vai bojātu preču iepakojumu aicinām arī pievienot fotoattēlus un defektu aprakstu.

4.2. Kad saņemts Pārdevēja apstiprinājums, Pircējam droši jāiepako preces un jāpaziņo Pircējam. Pārdevējam jāatmaksā nauda par precēm ar defektu vai jāapmaina tās ar kvalitatīvām precēm tikai tad, ja Pārdevējs ir saņēmis preces ar defektu un ir pārliecinājies, ka šīs preces nav tikušas bojātas Pircēja rīcības dēļ.

4.3. Ja preču iegādes brīdī Pircējam tika piemērota papildu atlaide par pasūtījumu un Pircējs ir atdevis atpakaļ tikai daļu no vienā pasūtījumā iegādātajām precēm, Pārdevējs var atskaitīt atlaides summu no atpakaļ atmaksātās summas.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzam zvanīt pa tālruni +370 666 98166 vai rakstīt uz e-pasta adresi help@superbox.lv